Verdensledende programvare for LCA

SimaPro, verdensledende programvare for LCA, hjelper deg med å måle miljøeffekten av din produktutvikling og dine bærekraftsmål. Du kan bruke resultatene til å gjøre mer informerte og bedre beslutninger og forbedre fotavtrykket til din bedrift eller ditt produkt.

Les mer Bestill SimaPro

Møt din lokale forhandler

Asplan Viak er et tverrfaglig rådgivingsselskap, med hovedvekt av aktivitet i Norge. Selskapet har en Energi- og Miljøavdeling med en av de større gruppene LCA-rådgivere i landet.

Du vil bli videresendt til Asplan Viak, din lokale partner i Norge.

Besøk Asplan Viak Find a local partner

Effektivt

Øk produktiviteten med Simapro. SimaPro er et kostnadseffektiv og tidsbesparende verktøy for å gjennomføre livsløpsvurderinger og utvikle miljøvaredeklarasjoner (EPD) i henhold til ISO standardene. Finn ut mer om hva SimaPro kan hjelpe deg med.

Unik

SimaPro lar deg modellere ethvert system i et livsløpsperspektiv. Bygg komplekse modeller på en systematisk og konsistent måte gjennom å bruke de ulike avanserte funksjonene som gjør SimaPro unikt. Simapro tilbyr usikkerhetsanalyse, full oversikt over enhetsprosesser, hot-spot analyser og avansert modellering av avfallsscenarioer.

Pålitelig

Simapro kommer ferdig med et stort antall LCI-databaser, inkludert Ecoinvent v.3, den nye agri-footprint databasen for jordbruksprodukter og ELCD-databasen. Simapro er konsistent og transparent, noe som gjør det mulig å enkelt zoome inn og ut resultatene gjennom de ulike stegene i arbeidet.

 • Bærekraft
 • Bærekraftsindikatorer
 • Bærekraftsprogramvare
 • ecoinvent
 • Klimafotavtrykk
 • LCA programvare
 • LCI data
 • Leverandørkjede
 • Livsløp
 • Livsløpseffektvurdering
 • Livsløpsvurdering
 • Miljøfotavtrykk
 • Økodesign
 • Vannfotavtrykk

SimaPro

Mange organisasjoner sliter med å måle og operasjonalisere sine bærekraftsmål, og hvordan de kan gjøre bærekraftsinitiativ til en konkurransefordel i praksis. Livsløpsvurdering (LCA) er en globalt anerkjent ledende metode for å kvantifisere miljøpåvirkning innenfor et bredt utvalg miljøpåvirkninger og gi en dyp forståelse for miljøpåvirkning, fra vugge til grav.

Simapro er det profesjonelle verktøyet som du trenger for å samle inn, analysere og overvåke dine produkter og tjenesters bærekraftsprestasjon. Programmet brukes for et bredt utvalg applikasjoner, som karbon- og vannfotavtrykksanalyser, økodesign av produkter, utarbeidelse av miljøvaredeklarasjoner (EPD) og nøkkelindikatorer (KPIs) for miljøprestasjon.

I Norge brukes Simapro av mange av de større konsulentselskapene og flere av forskningsinstitusjoner. Programmet har for eksempel blitt brukt i utredningssammenheng for å analysere miljøprestasjonene til vegutbygging, jernbane, ulike former for bygg inkl. passiv- og plusshusløsninger, samt for utarbeidelse av EPD for ulike typer produkter. Simapro er egnet for å analysere livløpsprestasjon innen alle typer bransjer, både på produktnivå og organisasjonsnivå.

Prøv SimaPro Les mer

Prøv en gratis demoversjon av SimaPro!

Last ned SimaPro
 • At Steelcase, we have been using SimaPro since we started to perform LCAs, about ten years ago. We use SimaPro both to support our eco-design strategy (i.e. when developing new furniture products) and to create our Environmental Products Declarations (EPDs). Especially both its robustness, its flexibility and the support provided by the developer, PRé, are the reasons why SimaPro is the best option for us. We have never been disappointed.

  — Sébastien Zinck

  Manager, Eco-design and Life-Cycle Assessment at Steelcase
 • We have been using SimaPro for over a decade now. Currently as a server application, which is much more convenient when you have several users. We often need to go deep into the inventory to see where specific impacts come from, with SimaPro this is possible. Also working with parameters makes SimaPro extra valuable.

  — Tom Ligthart

  LCA and sustainability expert at a scientific research institute

Newsletter

Receive the latest updates from PRé Sustainability, developer of SimaPro. Please read how your data is collected and processed in our Privacy Statement

Salg

Kontakt oss hvis du har spørsmål rundt det å kjøpe SimaPro, bestilling, serviceavtale eller andre tema.

Kundesupport

Helpdesk’en er tilgjengelig for alle brukere med en gyldig serviceavtale. Kontakt oss om du har spørsmål rundt installering, oppdatering og bruk av SimaPro.

Om partneren

Asplan Viak er et tverrfaglig rådgivingsselskap, med hovedvekt av aktivitet i Norge. Selskapet har en Energi- og Miljøavdeling med en av de større gruppene LCA-rådgivere i landet.

SimaPro partnernettverk

SimaPro distribueres gjennom et globalt nettverk av partnere. En partner I din region vil fungere som din lokale salgs- og supportrepresentant.